Duurzaam verwarmen

Buurt voor buurt aardgasvrij

In de meeste huishoudens draait de verwarming nu nog op aardgas. Dat gaat veranderen. Buurt voor buurt wordt Nederland helemaal aardgasvrij. Er is afgesproken dat 1,5 miljoen woningen in 2030 al aardgasvrij zijn. Dat betekent dat we, naast elektrisch koken en isoleren, ook naar een andere manier van verwarmen moeten kijken.

Op Schiermonnikoog beginnen we in de buurt Nieuw-Dokkum. Dit is een aardgasvrije proeftuin van de rijksoverheid. De gemeente, WoonFriesland en energiecoöperatie De Sintrale zoeken samen met de woningeigenaren naar de beste manier om alle huizen en andere gebouwen in deze buurt vanaf 2028 zonder aardgas te verwarmen.

Nieuw-Dokkum aardgasvrij

De gemeenteraad heeft grenzen bepaald voor de buurt Nieuw-Dokkum. Deze grenzen staan in het kaartje. Woont u in dit gebied? Of heeft u een gebouw in dit gebied? Dan helpen wij u om vanaf 2028 aardgasvrij te zijn. Woont u buiten Nieuw-Dokkum en wilt u misschien ook van het gas af? Neem dan contact met ons op.

Mogelijkheden voor duurzaam verwarmen

Duurzaam verwarmen betekent dat woningen en andere gebouwen verwarmd worden zonder gebruik te maken van aardgas. We hebben onderzocht welke mogelijkheden er nu of binnen een paar jaar voor Nieuw-Dokkum zijn. Duurzame gassen zoals groen gas of waterstof blijken slecht mogelijk en veel te duur. Als de woningen goed geïsoleerd zijn of worden, dan is elektrisch verwarmen wel goed mogelijk. Dat kan op drie manieren. Deze manieren van verwarmen zoeken we verder uit. De bewoners van Nieuw-Dokkum kiezen daarna zelf wat het wordt.

We leggen de verschillende mogelijkheden hieronder voor u uit. Klik op het balkje met het plusje om de informatie over een mogelijkheid te lezen. De genoemde kosten bij iedere mogelijkheid gelden alleen voor inwoners van Nieuw-Dokkum.

Mogelijkheid 1: Warmteketel met aansluiting op warmtenet in wijk

Een warmteketel verwarmt het huis net zoals een cv-ketel dat doet, maar dan zonder gas. Het is aangesloten op een warmtenet, in plaats van het gasnet. Een warmtenet is een systeem van ondergrondse buizen. Hierin stroomt warm water van een warmtecentrale naar de huizen.

Dit warme water wordt in huis door de warmteketel via bestaande buizen naar radiatoren of vloerverwarming gepompt. Zo worden de kamers in uw huis warm. Het bedienen van de warmteketel gaat, net zoals nu, met een kamerthermostaat.

Ook zorgt de warmteketel voor het opwarmen van water voor douchen, afwassen en andere dagelijkse taken. Dit deel van de warmteketel heet een booster. Hiervoor wordt ook warmte van het warmtenet gebruikt. Warm water is daarom altijd direct beschikbaar.

U huurt de warmteketel. Deze is eigendom van een openbaar warmtebedrijf. Bij een huurwoning zit deze ketel bij de huur in. U kunt niet overstappen naar een ander warmtebedrijf. Wel naar een andere energieleverancier voor stroom. Voor de prijzen van warmte gelden vaste afspraken.

Hoe ziet het eruit?
De warmteketel zijn twee kastjes aan de muur. Eén kastje is de warmteketel, de andere is de booster. Samen is dat breder dan een cv-ketel. Hieronder wordt de warmteketel vergeleken met de cv-ketel.

Warmteketel versus cv-ketel: de cv-ketel is ongeveer 70 bij 45 cm groot. De warmteketel met de booster zijn samen ongeveer 75 bij 75 cm groot Hoe werkt het?

 • Het huis moet goed geïsoleerd zijn voor deze manier van verwarmen.
 • De warmteketel wordt aangesloten op een warmtenet.
 • De warmte komt uit een warmtecentrale in of buiten de wijk. Het is een voorwaarde dat deze centrale geen geluidsoverlast geeft. Via ondergrondse buizen komt de warmte thuis in de warmteketel.
 • De warmteketel pompt het warme water naar de radiatoren en/of vloer-verwarming. De booster zorgt voor warm water in de keuken en badkamer.

Welke werkzaamheden zijn er?

 • De straat moet open om het warmtenet aan te leggen.
 • De buizen moeten meestal ook door de tuin naar uw huis.
 • De warmteketel komt op de plek van de cv-ketel. Als dat niet kan, zoekt het warmtebedrijf samen met u een andere geschikte plaats in huis.
 • 2 tot 3 dagen werk in huis.
 • Onderhoud 1 x per 2 jaar. Dit wordt gedaan door het warmtebedrijf.
 • Storingen worden opgelost door het warmtebedrijf.

Wat zijn de kosten ongeveer?

Aansluitkosten warmtenet € 7000 één keer door huiseigenaar
Vergoeding aansluitkosten € – 3.775 één keer door huiseigenaar
Afsluiten gas  € 0 gratis
Warmteketel huren € 145 per jaar voor huiseigenaar
Onderhoud (met groot onderhoud)  € 0 loopt via de vaste kosten
Vaste kosten warmte  € 490 per jaar
Gebruik warmte en stroom  € 140 per maand

De prijzen van warmte zijn in de wet vastgelegd. Ze worden elk jaar vergeleken met de prijzen voor aardgas en zijn nooit duurder dan dat. De totale kosten hangen altijd af van uw eigen gebruik. Het voorbeeld hierboven is vergeleken met het gemiddeld gebruik van 1.200 m3 gas per jaar.

Wie betaalt wat?

 • De huiseigenaar of verhuurder betaalt de aansluitkosten. Dit zijn de kosten voor de werkzaamheden in en om het huis.
 • De huiseigenaar of verhuurder ontvangt ook de vergoeding van de landelijke overheid, wat de aansluitkosten goedkoper maakt.
 • U heeft een eigen warmtemeter die het gebruik van warmte meet.
 • U betaalt elke maand een bedrag voor huur, onderhoud en vaste kosten van de warmteketel. En u betaalt voor het gebruik van warmte en stroom.
 • Elk jaar ontvangt u een eindafrekening van de warmte. Hierin staan de totale kosten die u over dat jaar heeft gemaakt. De voorschotbedragen die u per maand heeft betaald worden daar vanaf getrokken.

Huurt u een woning, bijvoorbeeld van WoonFriesland? Dan zijn een deel van de kosten en werkzaamheden voor rekening van de verhuurder. Hierover maakt de verhuurder later precieze afspraken met u.

Download hier het informatieblad over deze mogelijkheid

Mogelijkheid 2: Elektrische Lucht-waterwarmtepomp voor ieder huis

Een lucht-waterwarmtepomp is een apparaat dat warmte uit de buitenlucht haalt en deze gebruikt om water te verwarmen. Het apparaat bestaat uit 2 delen: een apparaat buiten met een grote ventilator en een apparaat binnen met een groot voorraadvat voor warm water.

Het warme water zorgt voor verwarming via bestaande buizen naar radiatoren of vloerverwarming. Zo worden de kamers in uw huis warm. Het bedienen van de luchtwarmtepomp gaat, net zoals nu, met een kamerthermostaat.

Ook zorgt de lucht-waterwarmtepomp voor het opwarmen van water voor douchen, afwassen en andere dagelijkse taken. Hiervoor is er een groot voorraadvat van ongeveer 190 liter aanwezig. Dit is bij normaal gebruik en een standaard douche (6 liter warm water per minuut) genoeg voor een gezin van 4 personen.

De lucht-waterwarmtepomp is eigendom van de huiseigenaar of verhuurder.

Hoe ziet het eruit?
Buiten is de lucht-waterwarmtepomp een apparaat met een grote ventilator. Het apparaat binnen lijkt op een grote koelkast. Die maakt geen geluid. Hieronder wordt de warmtepomp vergeleken met de cv-ketel.

Warmtepomp versus cv-ketel: de cv-ketel is ongeveer 70 bij 45 cm groot. Het deel van de warmtepomp dat binnen staat is 180 bij 60 cm en het deel dat buiten staat 60 bij 100 cm.

Hoe werkt het?

 • Het apparaat buiten met de ventilator haalt warmte uit de buitenlucht. De plek van dit apparaat is belangrijk, omdat het geluid maakt en geen overlast mag geven.
 • De warmte wordt door een warmtewisselaar verplaatst naar het water in het apparaat binnen. Dit apparaat maakt geen geluid.
 • Deze pompt het warme water naar de radiatoren en/of vloerverwarming. Dit apparaat zorgt ook voor warm water in de keuken en badkamer.

Welke werkzaamheden zijn er?

 • Het huis moet goed geïsoleerd zijn voor deze manier van verwarmen.
 • Er moet plaats gemaakt worden voor het apparaat binnen. Ongeveer 1 bij 1 meter op de vloer en 2 meter hoog.
 • Er moet een geschikte plaats zijn voor het apparaat buiten. Aan de muur, op het dak of in de tuin.
 • 3 tot 4 dagen werk in en om het huis.
 • Onderhoud 1 x per 2 jaar. Door u zelf of de verhuurder te regelen.
 • Storingen via de verhuurder of een onderhoudsabonnement.

Wat zijn de kosten ongeveer?

Lucht-waterwarmtepomp € 18.000 één keer door huiseigenaar
Vergoeding lw-warmtepomp € – 9.000 één keer door huiseigenaar
Afsluiten gas € 0 gratis
Onderhoud (met groot onderhoud) € 455 gemiddeld per jaar
Gebruik stroom € 105 per maand

De prijs van stroom kiest u zelf bij een energieleverancier. De totale kosten hangen altijd af van deze prijs en uw eigen gebruik. Het voorbeeld hierboven is vergeleken met het gemiddeld gebruik van 1.200 m3 gas per jaar. Voor de stroom die u nodig heeft kunt ook (extra) zonnepanelen aanschaffen.

Wie betaalt wat?

 • De huiseigenaar of verhuurder betaalt de installatie van een lucht-waterwarmtepomp. Deze gaat ongeveer 15 jaar mee.
 • De huiseigenaar of verhuurder ontvangt ook de vergoeding van de landelijke overheid en de gemeente, wat de installatie goedkoper maakt.
 • Het gebruik van stroom voor de lucht-waterwarmtepomp loopt via de stroommeter en energierekening die er al is. Meestal moet de meterkast wel wat aangepast worden om de warmtepomp te kunnen aansluiten.
 • Elk jaar ontvangt u een eindafrekening van de stroom. Hierin staan de totale kosten die u over dat jaar heeft gemaakt. De voorschotbedragen die u per maand heeft betaald worden daar vanaf getrokken.

Huurt u een woning, bijvoorbeeld van WoonFriesland? Dan zijn een deel van de kosten en werkzaamheden voor rekening van de verhuurder. Hierover maakt de verhuurder later precieze afspraken met u.

Download hier het informatieblad over deze mogelijkheid

Mogelijkheid 3: Elektrisch Warmtepomppaneel voor ieder huis

Een warmtepomppaneel (PV-T) is een apparaat met drie lagen. In de eerste laag wekt zonlicht stroom op. In de twee lagen daaronder haalt het paneel warmte uit de buitenlucht. Dat werkt dag en nacht, ook in de winter. Deze panelen maken geen geluid. Binnen staat een apparaat met een groot voorraadvat voor warm water.

Het warme water zorgt voor verwarming via bestaande buizen naar radiatoren of vloerverwarming. Zo worden de kamers in uw huis warm. Het bedienen van het warmtepomppaneel gaat, net zoals nu, met een kamerthermostaat.

Ook zorgt het warmtepomppaneel voor het opwarmen van water voor douchen, afwassen en andere dagelijkse taken. Hiervoor is er een groot voorraadvat van ongeveer 190 liter aanwezig. Dit is bij normaal gebruik en een standaard douche (6 liter warm water per minuut) genoeg voor een gezin van 4 personen.

Het warmtepomppaneel is eigendom van de huiseigenaar of verhuurder.

Hoe ziet het eruit?
Buiten liggen 6 tot 8 PV-T zonnepanelen op het dak. Het apparaat binnen lijkt op een grote koelkast. Die maakt een klein beetje geluid, ook net zoiets als een koelkast. Hieronder wordt het warmtepomppaneel vergeleken met de cv-ketel.Warmtepomppaneel versus cv-ketel: de cv-ketel is ongeveer 70 bij 45 cm groot. Het deel van de warmtepomp dat binnen staat is 180 bij 60 cm en de panelen die op het dag liggen zijn ieder 180 bij 100 cm groot.

Hoe werkt het?

 • Met de PV-T-zonnepanelen op het dak haalt de warmtepomp warmte uit de buitenlucht. De panelen maken ook stroom uit zonlicht.
 • De warmte wordt door een warmtewisselaar verplaatst naar het water in het apparaat binnen. Dit apparaat maakt een kleine beetje geluid.
 • Deze pompt het warme water naar de radiatoren en/of vloerverwarming. Dit apparaat zorgt ook voor warm water in de keuken en badkamer.

Welke werkzaamheden zijn er?

 • Het huis moet goed geïsoleerd zijn voor deze manier van verwarmen.
 • Er moet plaats gemaakt worden voor het apparaat binnen. Ongeveer 1 bij 1 meter op de vloer en 2 meter hoog.
 • Op het dak moet ruimte zijn voor 6 tot 8 zonnepanelen. Dit kan ook door bestaande zonnepanelen op uw dak te vervangen.
 • 4 tot 5 dagen werk in en om het huis.
 • Onderhoud 1 x per 2 jaar. Door u zelf of de verhuurder te regelen.
 • Storingen via de verhuurder of een onderhoudsabonnement.

Wat zijn de kosten ongeveer?

Warmtepomppaneel € 27.000 één keer door huiseigenaar
Vergoeding warmtepomppaneel € – 10.000 één keer door huiseigenaar
Afsluiten gas € 0 gratis
Onderhoud (met groot onderhoud) € 290 gemiddeld per jaar
Gebruik stroom € 20 per maand

Wie betaalt wat?

 • De huiseigenaar of verhuurder betaalt de installatie van een warmtepomppaneel. Deze gaat 20 tot 25 jaar mee.
 • De huiseigenaar of verhuurder ontvangt ook de vergoeding van de landelijke overheid en de gemeente, wat de installatie goedkoper maakt.
 • Het gebruik van stroom voor het warmtepomppaneel loopt via de stroommeter en energierekening die er al is. Meestal moet de meterkast wel wat aangepast worden om het paneelwarmtepomp te kunnen aansluiten.
 • Elk jaar ontvangt u een eindafrekening van de stroom. Hierin staan de totale kosten die u over dat jaar heeft gemaakt. De voorschotbedragen die u per maand heeft betaald worden daar vanaf getrokken.

Huurt u een woning, bijvoorbeeld van WoonFriesland? Dan zijn een deel van de kosten en werkzaamheden voor rekening van de verhuurder. Hierover maakt de verhuurder later precieze afspraken met u.

Download hier het informatieblad over deze mogelijkheid

Stappen

Dit jaar gaan we de drie mogelijkheden verder onderzoeken. Zodra we alle voordelen en nadelen goed op een rijtje hebben mogen de bewoners in Nieuw-Dokkum een keuze maken. Die keuze werken we daarna verder uit en gaan we voorbereiden. Bij de mogelijkheid van een eigen lucht- of paneelwarmtepomp kijken we of zoveel mogelijk woningeigenaren dit samen kunnen inkopen. Dat is goedkoper. Bij de mogelijkheid van een buurtwarmtepomp moet – voordat het door kan gaan – minimaal 70% van de bewoners akkoord gaan. Zo kunnen alle gebouwen in de buurt Nieuw-Dokkum vanaf 2028 aardgasvrij zijn.

Planning

De planning ziet er nu zo uit: