Duurzaam verwarmen

Buurt voor buurt aardgasvrij

In de meeste huishoudens draait de verwarming nu nog op aardgas. Dat gaat veranderen. Buurt voor buurt wordt Nederland helemaal aardgasvrij. Er is afgesproken dat 1,5 miljoen woningen in 2030 al aardgasvrij zijn. Dat betekent dat we, naast elektrisch koken en isoleren, ook naar een andere manier van verwarmen moeten kijken.

Op Schiermonnikoog beginnen we in de buurt Nieuw-Dokkum. Dit is een aardgasvrije proeftuin van de rijksoverheid. De gemeente, WoonFriesland en energiecoöperatie De Sintrale zoeken samen met de woningeigenaren naar de beste manier om alle huizen en andere gebouwen in deze buurt vanaf 2028 zonder aardgas te verwarmen.

Nieuw-Dokkum aardgasvrij

De gemeenteraad heeft grenzen bepaald voor de buurt Nieuw-Dokkum. Deze grenzen staan in het kaartje. Woont u in dit gebied? Of heeft u een gebouw in dit gebied? Dan helpen wij u om vanaf 2028 aardgasvrij te zijn. Woont u buiten Nieuw-Dokkum en wilt u misschien ook van het gas af? Neem dan contact met ons op.

Mogelijkheden voor duurzaam verwarmen

Duurzaam verwarmen betekent dat woningen en andere gebouwen verwarmd worden zonder gebruik te maken van aardgas. We hebben onderzocht welke mogelijkheden er nu of binnen een paar jaar voor Nieuw-Dokkum zijn. Duurzame gassen zoals groen gas of waterstof blijken slecht mogelijk en veel te duur. Als de woningen goed geïsoleerd zijn of worden, dan is elektrisch verwarmen wel goed mogelijk. Dat kan op drie manieren. Deze manieren van verwarmen zoeken we verder uit. De bewoners van Nieuw-Dokkum kiezen daarna zelf wat het wordt.

 

We leggen de verschillende mogelijkheden hieronder voor u uit. Klik op het balkje met het plusje om de informatie over een mogelijkheid te lezen.

Mogelijkheid 1: Buurtwarmtesysteem

Met het buurtwarmtesysteem bedoelen we een hele grote warmtepomp met een warmtenet voor de hele buurt. Met dit idee is het project begonnen. Met dit idee is de bijdrage van het Rijk voor een zogenoemde aardgasvrije proeftuin ook aangevraagd. En de gemeente heeft hiervoor het geld gekregen. Maar als we samen een andere mogelijkheid kiezen, dan kan dit geld waarschijnlijk ook daarvoor gebruikt worden.

Wat is een buurtwarmtesysteem?
Een buurtwarmtesysteem heeft als warmtebron een grote warmtepomp die de buurt met elkaar deelt. Deze warmtepomp kan in het nieuwe leer- en ontwikkelcentrum of op een andere plek staan die we samen kiezen. De warmtepomp werkt op groene stroom en maakt warm water. Via leidingen onder de straat stroomt het warme water naar woningen en andere gebouwen.

Hoe werkt een warmtepomp?
Zo’n warmtepomp werkt net als een koelkast, maar dan andersom. Een koelkast haalt warmte uit de binnenkant van de koelkast en brengt dit naar buiten. Een warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht of uit de bodem. Met die warmte wordt het warme water gemaakt. De buurtwarmtepomp is een hele grote warmtepomp en heeft  stroom nodig. Die stroom moet natuurlijk wel groen zijn. Dan is het echt duurzaam.

Wat kost het?
Het plaatsen van een warmtepomp en het leggen van de leidingen onder de straat kosten veel geld. Daarvoor kunnen we gelukkig verschillende vergoedingen krijgen. We verwachten dat het aansluiten van woningen en andere gebouwen daarom gratis kan. In de woningen moeten wel een aantal aanpassingen worden gedaan die geld kosten. Hoeveel dat kost, verschilt per woning en per gebouw. Vooraf weet u precies wat het gaat kosten.

Net als bij gas betaalt u een vast bedrag per maand als voorschot voor het leveren van warmte. Dit is nooit duurder dan gas. Ieder jaar komt er ook een afrekening op basis van wat er echt is verbruikt. Er is maar één leverancier van warmte, dus deze kiest u niet zelf. Voor stroom blijft de vrije keuze wel.

Wat gebeurt er in mijn huis?
In huis krijgt u een warmteketel. Deze is iets kleiner dan een cv-ketel. Hij komt ook meestal op dezelfde plek te hangen. De warmteketel wordt aangesloten op de leidingen die naar uw radiatoren gaan. De ketel werkt verder net zoals een cv-ketel. Net als nu regelt u zelf de temperatuur in huis.

Aan uw radiatoren hoeft meestal niets veranderd te worden. Wel adviseren we woningeigenaren om het huis goed te isoleren. De temperatuur van het water dat naar uw radiatoren gaat, zal namelijk lager zijn dan het nu is. Isoleren zorgt ervoor dat uw woning toch snel op temperatuur is en blijft. Bovendien heeft u minder warmte nodig. Dat scheelt iedere maand geld.

Mogelijkheid 2: Warmtepompsysteem

Op veel plekken in Nederland worden woningen al zonder aardgas verwarmd met een warmtepomp. De meeste nieuwbouwwoningen in Nederland hebben ook zo’n warmtepomp.

Wat is een warmtepomp
Zo’n warmtepomp werkt net als een koelkast, maar dan andersom. Een koelkast haalt warmte uit de binnenkant van de koelkast en brengt dit naar buiten. Een luchtwarmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht. Met die warmte wordt het water verwarmd dat naar uw radiatoren gaat. Een warmtepomp heeft stroom nodig, die natuurlijk het liefst groen is. Dan is het echt duurzaam.

Wat kost het?
De installatie van een warmtepomp kost tussen de 15.000 tot 25.000 euro voor een woning. Dat is veel geld. Gelukkig kunt u als woningeigenaar hiervoor een aantal vergoedingen krijgen. De schatting is op dit moment dat dit ongeveer 12.000 euro zal zijn. Er blijft dus wel een bedrag over wat u als woningeigenaar zelf moet betalen. Door een lagere energierekening kunt u dat wel in 7 tot 15 jaar terugverdienen. De installatie van de warmtepomp regelt u als woningeigenaar zelf. Natuurlijk kunnen wij daar wel bij helpen. WoonFriesland regelt dit voor haar eigen huurwoningen.

Bij een warmtepomp gebruikt u geen gas meer, maar stroom om het huis te verwarmen. Meestal is dit wel veel goedkoper dan verwarmen met gas. De stroom kunt u zelf met zonnepanelen opwekken en/of bij een energieleverancier naar keuze inkopen.

Wat gebeurt er in mijn huis?
Iedere woning krijgt bij deze mogelijkheid een eigen warmtepomp. Deze bestaat uit drie onderdelen: een waterboiler, een kast in huis en eentje die buiten staat, de zogenaamde buitenunit. De buitenunit haalt de warmte uit de buitenlucht. Deze maakt geluid. De kast in huis zorgt ervoor dat het water voor uw radiatoren voldoende warm is. U kunt net als nu de temperatuur in huis zelf regelen.

Aan uw radiatoren hoeft meestal niets veranderd te worden. Wel adviseren we woningeigenaren om het huis goed te isoleren. De temperatuur van het water dat naar uw radiatoren gaat, zal namelijk lager zijn dan het nu is. Isoleren zorgt ervoor dat uw woning toch snel op temperatuur is en blijft. Bovendien heeft u minder warmte nodig. Dat scheelt iedere maand geld.

Mogelijkheid 3: Paneelwarmtesysteem

Dit is een idee van energiecoöperatie De Sintrale. Deze derde mogelijkheid nemen we ook mee in het onderzoek naar een andere manier van verwarmen in de buurt Nieuw-Dokkum.

Wat is het paneelwarmtesysteem?
Een paneelwarmtesysteem (of PVT-warmtepomp) werkt met 6 tot 8 panelen op het dak (het aantal verschilt per uitvoering). Daarnaast krijgt u een warmtepomp in huis.

De panelen op het dak wekken stroom op en halen warmte uit de buitenlucht. Met die warmte wordt water opgewarmd. De warmtepomp verhoogt de temperatuur van dat warme water nog extra. Het water kan dan gebruikt worden voor verwarming en tapwater.

Het verschil met andere warmtepompen is dat er bij dit systeem geen kast buiten staat. De warmtepomp staat binnen. Deze maakt wanneer hij werkt ongeveer evenveel geluid als een koelkast.  

Wat kost het?
Het paneelwarmtesysteem kost tussen 20.000 en 25.000 euro. Gelukkig kunt u als woningeigenaar hiervoor een aantal vergoedingen krijgen. De schatting is op dit moment dat dit ongeveer 12.000 euro zal zijn. Er blijft dus wel een flink bedrag over wat u als woningeigenaar zelf moet betalen. Door een lagere energierekening kunt u dat wel in 7 tot 12 jaar terug verdienen. De installatie van dit systeem regelt u als woningeigenaar zelf. Natuurlijk kunnen wij daar wel bij helpen. WoonFriesland regelt dit voor haar eigen huurwoningen.

Bij een paneelwarmtesysteem gebruikt u geen gas meer, maar stroom om het huis te verwarmen. Deze stroom wekken de panelen zelf op. Daardoor wordt uw energierekening een stuk lager. De energieleverancier voor de stroom die extra nodig is voor andere apparaten kiest u zelf.

Wat gebeurt er in mijn huis?
Iedere woning krijgt bij deze mogelijkheid een eigen paneelwarmtesysteem. Deze bestaat uit drie onderdelen: de warmtepomp en een tapwatervat komen in huis en u krijgt PVT-panelen op het dak. Er is geen buitenunit. De panelen en de warmtepomp in huis halen warmte voor voldoende warm water voor uw radiatoren. U kunt net als nu de temperatuur in huis zelf regelen.

Aan uw radiatoren hoeft meestal niets veranderd te worden. Wel adviseren we woningeigenaren om het huis goed te isoleren. Isoleren zorgt ervoor dat uw woning toch snel op temperatuur is en blijft. Bovendien heeft u minder warmte nodig. Dat scheelt iedere maand geld.

Duurzaam verwarmen

Duurzaam verwarmen

Stappen

Dit jaar gaan we de drie mogelijkheden verder onderzoeken. Zodra we alle voordelen en nadelen goed op een rijtje hebben mogen de bewoners in Nieuw-Dokkum een keuze maken. Die keuze werken we daarna verder uit en gaan we voorbereiden. Bij de mogelijkheid van een eigen lucht- of paneelwarmtepomp kijken we of zoveel mogelijk woningeigenaren dit samen kunnen inkopen. Dat is goedkoper. Bij de mogelijkheid van een buurtwarmtepomp moet – voordat het door kan gaan – minimaal 70% van de bewoners akkoord gaan. Zo kunnen alle gebouwen in de buurt Nieuw-Dokkum vanaf 2028 aardgasvrij zijn.