Over Aardgasvrij Eiland

In het project ‘Aardgasvrij Eiland’ werken de gemeente Schiermonnikoog, WoonFriesland, energiecoöperatie De Sintrale, netbeheerders Liander en Stedin en de Friese Milieu Federatie samen met de eilanders aan het aardgasvrij maken van Schiermonnikoog. We beginnen met de overstap naar elektrisch koken en het natuurvriendelijk isoleren van woningen. En we willen de buurt Nieuw-Dokkum vanaf 2028 zonder aardgas verwarmen.

Doet u mee?

Over Aardgasvrij Eiland

Projectaanpak

Het klinkt zo simpel, maar de stap naar aardgasvrij wonen is best lastig. Wat kunt u als bewoner het beste doen en wanneer? Wat kost het? En hoe kunt u het betalen? Allemaal logische vragen waar het team van Aardgasvrij Eiland u mee helpt. En niet alles hoeft in één keer. Stap voor stap werken we samen naar een Aardgasvrij Eiland.

We werken nu aan de volgende vier stappen:

Kleine maatregelen: simpele dingen voor energiebesparing

Bewoners van huur- en koopwoningen op het hele eiland kunnen gebruik maken van gratis kleine spullen om direct gas, stroom en water te besparen. En daarmee besparen zij ook direct geld. Dus dat is altijd een goed plan!

Elektrisch koken: een warme hap zonder aardgas

Dezelfde bewoners kunnen overstappen van koken op aardgas naar koken op stroom. Aardgasvrij Eiland geeft een vergoeding om de kosten van een nieuw kooktoestel en de stroomaansluiting voor dit kooktoestel te verlagen.

Natuurvriendelijk isoleren: een prettige woning met minder gas

Bewoners van koopwoningen op het hele eiland helpen we met het natuurvriendelijk isoleren van vloeren, muren en het dak. Dat doen we met een gratis Wat-is-Wijs-Advies en een extra vergoeding om de kosten van natuurvriendelijk isoleren te verlagen.

Duurzaam verwarmen: een warm huis zonder aardgas in Nieuw Dokkum

Nieuw-Dokkum is de eerste buurt op Schiermonnikoog waar we naar een andere manier van verwarmen kijken. Want de toekomst van verwarming is aardgasvrij. Daarvoor onderzoeken we drie mogelijkheden om de woningen en andere gebouwen vanaf 2028 zonder aardgas te verwarmen.

Bij de onderdelen elektrisch koken en natuurvriendelijk isoleren beginnen we met een testronde. We kijken in deze ronde of de aanpak goed werkt en wat we misschien kunnen verbeteren voor de volgende ronde.

Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken om in 2050 aardgasvrij te zijn. In 2030 moeten al 1,5 miljoen woningen aardgasvrij zijn. Daarom is vanuit de rijksoverheid het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) opgezet. Verschillende dorpen en buurten in heel Nederland werken via dit programma aan het aardgasvrij maken van woningen en andere gebouwen. Deze dorpen en buurten krijgen hiervoor een vergoeding. Op Schiermonnikoog hebben we voor de buurt Nieuw-Dokkum een vergoeding van 2,3 miljoen euro gekregen. Zo werken we samen aan het verbeteren van woningen én een beter klimaat.

Buurt Nieuw-Dokkum

De eerste buurt die aardgasvrij moet worden is Nieuw-Dokkum. Vanuit het verleden wordt deze buurt vaak zo door eilanders genoemd. Voor dit project zijn de grenzen van Nieuw-Dokkum door de gemeenteraad vastgesteld. Dat zijn de groene lijnen in het kaartje.

Er zijn verschillende redenen waarom Nieuw-Dokkum als eerste aan de beurt is om helemaal aardgasvrij te worden. Zo staan in de wijk Nieuw-Dokkum veel woningen van hetzelfde type. Deze woningen zijn vooral gebouwd in de jaren ’70. Omdat de woningen veel hetzelfde zijn, is het makkelijker en sneller om hiermee aan de slag te gaan. Ook de sloop en nieuwbouw van de scholen naar een Leer- en ontwikkelcentrum geeft een mooie gelegenheid om in deze buurt te starten.

Daar komt bij dat er met zware regen in sommige straten wateroverlast is. Hiervoor kunnen we dan direct ook een oplossing zoeken. We gaan ook met buurtbewoners in gesprek om te kijken of we nog meer kunnen verbeteren in Nieuw-Dokkum.

Planning

De gemeenteraad is op 23 mei 2023 akkoord gegaan met de aanpak voor een Aardgasvrij Eiland. Op 1 september is het project begonnen met de uitvoering. Na een proefperiode van een paar maanden kan iedereen vanaf 1 december 2023 meedoen!

U kunt meedoen als u aan de voorwaarden voldoet. Er is geen maximum aantal huishoudens dat een vergoeding kan aanvragen. Wel is er voor 2024 een maximum totaalbedrag beschikbaar. We raden u daarom aan niet te lang te wachten met aanvragen, want op=op.

Aanbod
Huurders en bewoners-eigenaren kunnen in 2023 en 2024 (tot het maximum bedrag) gebruik maken van gratis materialen om direct te besparen en een vergoeding aanvragen om over te stappen op elektrisch koken. Bewoners-eigenaren kunnen ook een gratis Wat-is-Wijs-Advies krijgen en een extra vergoeding voor natuurvriendelijk isoleren. Voor woningen die slecht geïsoleerd zijn, is er een dubbele extra vergoeding van Aardgasvrij Eiland. Tot slot kunt u bij de gemeente terecht als u de ISDE-subsidie niet direct zelf kunt betalen.

Samenwerken
Wilt u samenwerken met uw buren om over te stappen op elektrisch koken of om samen isolatie te regelen? Wij helpen u graag! Neem dan contact met ons op.

Anders verwarmen
Ondertussen gaan we verder met het onderzoek naar de drie mogelijkheden voor het duurzaam verwarmen van de eerste buurt Nieuw-Dokkum. We willen hiervoor in 2024 een definitieve keuze maken. Die keuze maken we samen met de bewoners en de betrokken partijen in deze buurt.

Projectindeling

Het project bestaat uit een stuurgroep, een projectteam en een aantal werkgroepen. En er komt een Eilanders Adviesraad. Het is de bedoeling dat deze adviesraad advies geeft over de projectaanpak en kijkt hoe het gaat.

Een werkgroep bestaat uit medewerkers van de projectpartners en eilanders. Want een aardgasvrij eiland maken we samen. Deze werkgroepen werken elk aan een bepaald onderwerp.

We hebben de volgende vijf werkgroepen:

   • Woningen & Isolatie
   • Warmte & Techniek
   • Communicatie & Participatie
   • Subsidies & Financiën
   • Natuur & Omgeving

Meer weten of meedoen?

Wilt u meewerken aan het project? Sluit dan aan bij één van de werkgroepen. Neem daarvoor contact met ons op. Ook als u eerst meer wilt weten.